logo kinh te ky thuat cong nghiep
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Rèn trí - Luyện nghề - Tu tâm - Lập nghiệp

156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng (Đường bến xe Miền tây cũ đi vào)

14-15 BT1, Khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Số 451 Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

Đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ cần giấy tờ gì?

Giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải để hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên đường bộ.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho đơn vị kinh doanh vận tải bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ cho đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp không cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ có thời hạn 05 năm. Giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ được cấp lại trong trường hợp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ bị mất, bị hỏng hoặc hết hạn.

Vận tải đường bộ

Quy định về Đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ

Các quy định về giấy phép kinh doanh vận tải được quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh theo quy định tại Điều 18 Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Vận tải hàng hóa bằng container

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container: Có phương tiện vận tải đáp ứng các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Có đội ngũ lái xe đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật

Vận tải hành khách bằng xe taxi

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi: Có phương tiện vận tải đáp ứng các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Có điểm đỗ xe taxi. Có đội ngũ lái xe đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật

Vận tải hành khách bằng xe buýt

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt: Có tuyến vận tải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Có tổng số xe tối thiểu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi khai thác tuyến vận tải.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Có phương tiện vận tải phù hợp với loại hình kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật. Có đội ngũ lái xe đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động vận tải theo quy định của pháp luật. Có hợp đồng vận tải bằng văn bản đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng container, vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có giá trị bao lâu?

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có giá trị trong vòng 5 năm. Sau khi hết hạn, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. Trường hợp Giấy phép kinh doanh vận tải bị mất, bị hỏng, đơn vị kinh doanh vận tải được cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải. Thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép kinh doanh vận tải đã được cấp trước đó.

Giấy phép kinh doanh vận tải do ai cấp?

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở Giao thông vận tải cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là Sở Giao thông vận tải cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính.

Vận tải hành khách theo tuyến cố định:

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: Có tuyến vận tải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Có tổng số xe tối thiểu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi khai thác tuyến vận tải.
Vận tải đường bộ

Quy định

ND10/2020 theo đó trình độ chuyên môn về vận tải: “Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên”.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Luật giao thông đường bộ 2008 - Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thi lấy chứng chỉ

Đăng ký học và ôn thi tại trường Cao Đẳng Duyên Hải chương trình Sơ cấp vận tải Xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải Hoặc gia hạn giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vân tai đường bộ

Kinh doanh vận tải có cần giấy phép không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Như vậy, nếu bạn kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô thì bắt buộc phải có Giấy phép kinh doanh vận tải. Giấy phép kinh doanh vận tải là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải, xác nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải và quyền sử dụng phù hiệu, biển hiệu.

Xin giấy phép kinh doanh vận tải cần giấy tờ gì?

Người trực tiếp kinh doanh vận tải có cần chứng chỉ không?

Căn cứ Điều 64 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về hoạt động vận tải đường bộ như sau:

1. Hoạt động vận tải đường bộ gồm hoạt động vận tải không kinh doanh và hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa.

Căn cứ Khoản 1 Điều 67 Luật này quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

a) Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh; phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định của Chính phủ;

c) Bảo đảm số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh và phải có hợp đồng lao động bằng văn bản; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải, an toàn giao thông; không được sử dụng người lái xe đang trong thời kỳ bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.

d) Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải;

e) Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Căn cứ Khoản 13 Điều 3 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT giải thích về người có trình độ chuyên môn về vận tải như sau:

13. Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

Như vậy, bạn muốn trở thành người điều hành hoạt động vận tải bằng ô tô thì bạn cần phải có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

Đối tượng tham gia lớp Sơ cấp vận tải: Người điều hành, quản lý kinh doanh vận tải của HTX, doanh nghiệp vận tải, cán bộ quản lý đội xe, cán bộ chuyên trách, cán bộ phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý nhân sự, quản trị và điều hành tổ chức khai thác vận tải…

Đăng ký trực tuyến

(Gọi điện/Zalo/SMS cho số 0982787860 (Mr Thắng) - 0907702882 (Mr Thắng) - 0982787821 (Mrs Hảo) để được tư vấn bất cứ lúc nào)

zalo1
Ấn vào biểu tượng để chat Zalo với tư vấn viên    Tag: Giấy phép vận tải đường bộ, Đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ